Chính sách

Điểm mới và bất cập trong quản lý và xử lý các hành vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh.

Một số quy định mới về hộ kinh doanh tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp như: Hộ kinh doanh được phép kinh doanh tại nhiều địa điểm, bổ sung thêm đối tượng không cần phải đăng ký doanh doanh là những người kinh doanh thời vụ, …. Dẫn đến bất cập trong xử phạt vi phạm hành chính tại Điều 41 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP không còn phù hợp.