Cục QLTT Bình Định thông báo bán tài sản theo hình thức chỉ định

Ngày 17 tháng 01 năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định thông báo bán tài sản theo hình thức chỉ định tại Thông báo số 25/TB-CQLTT.

Bình Định: Tổ chức tiêu hủy 40.000 bao thuốc lá

Toàn bộ số lượng thuốc lá nhập lậu được tiêu huỷ tại Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại – Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Cục QLTT Bình Định ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động

Ngày 04 tháng 10 năm 2021, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng QLTT tại Quyết định số 2317/QĐ-TCQLTT. Trên cơ sở đó, để định...

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định ký cam kết thực hiện nghiêm HAI ĐI ĐẦU, BA CAM KẾT

Đó là một trong những nội dung tại cuộc họp sáng ngày 06/12/2021 của Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Định về sơ kết công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận...

Bình Định: tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021

Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 11 năm 2021, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021với nội dung cơ bản về Luật Xử lý vi phạm hành...

5 nhiệm vụ chính

 • Ổn định kiện toàn tổ chức
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
 • Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm 06 tháng đầu năm 2021

  • Tổng kiểm tra: > 400 vụ
  • Phát hiện và xử lý: > 180 vụ
  • Thu nộp ngân sách: > 800.000.000 đồng
  • Ước trị giá hàng tịch thu chưa xử lý:  > 2 tỷ đồng