Đội Quản lý thị trường số 4 tạm giữ 775 sản phẩm đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, không có tem hợp quy theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành khám, tạm giữ 775 sản phẩm đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, không có tem hợp quy theo quy định.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày 08/4/2021, Cục Quản lý thị trường Bình Định ban hành thông báo số 135/TB-QLTT về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu.

Bình Định triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về an toàn thực phẩm và công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại văn bản số 454/TCQLTT-CNV ngày 15/3/2021 về việc triển khai thực hiện " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" với chủ đề " Đảm...

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Định: xử lý 224 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Quý I năm 2021, các lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã phát hiện, xử lý 224 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 4 tỷ, truy thu thuế trên 2 tỷ đồng, xử lý hình sự 10 đối tượng.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định công khai dự toán ngân sách năm 2021.

Căn cứ Quyết định số 2339/QĐ-TCQLTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017...

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm quý I năm 2019

  • Tổng kiểm tra: > 25.500 vụ
  • Phát hiện và xử lý: > 14.400 vụ
  • Thu nộp ngân sách: 90 tỷ đồng
  • Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán: > 10 tỷ đồng