Kiểm tra, kiểm soát

Tạm giữ nhiều hàng hóa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ

Nhiều hàng hóa do nước ngoài sản xuất vận chuyển trên khâu lưu thông không có hóa đơn chứng từ kèm theo bị Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Định kiểm tra phát hiện.