Triển khai công tác kiểm tra, giám sát và ký cam kết đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường tại văn bản số 2105/TCQLTT-CNV ngày 14/11/2022 về việc thực hiện ngay việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu đối với các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình định đã triển khai, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và ký cam kết đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và Tổng cục Quản lý thị trường, Cục QLTT Bình Định đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ như:
Đã tiến hành giám sát tất cả cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh, các cửa hàng hoạt động kinh doanh bình thường, thực hiện tốt quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, hàng hóa đầy đủ đáp ứng yêu cầu tiêu dùng.

                 Ảnh: đại diện lãnh đạo Công ty Xăng dầu Bình Định ký bản cam kết

​Thực hiện việc ký bản cam kết đối với các thương nhân đầu mối xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Qua đó các doanh nghiệp đã cam kết Nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu; Chủ động nguồn hàng, đảm bảo việc cung cấp đầy đủ nguồn cung xăng dầu, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc Công ty, hệ thống phân phối xăng dầu của Công ty; Không vận chuyển, kinh doanh, buôn bán xăng dầu nhập lậu, giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ; không thực hiện các hành vi đầu cơ, găm hàng nhằm thu lợi bất hợp pháp. 
​Thời gian tới Cục QLTT tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên triển khai việc giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Hà Lê Hoàng