Tiêu hủy mẫu ấn chỉ Quản lý thị trường in sẵn chưa sử dụng thuộc loại không được phép tiếp tục sử dụng

Thực hiện văn bản số 1361/TCQLTT-VPTC ngày 27/7/2022 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tiêu hủy các mẫu ấn chỉ Quản lý thị trường in sẵn chưa sử dụng, Hội đồng tiêu hủy của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định tiến hành tiêu hủy gần 2.000 quyển ấn chỉ in sẵn chưa sử dụng thuộc loại không được phép tiếp tục sử dụng.

Sáng ngày 14/10/2022, Hội đồng tiêu hủy của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã tiến hành kiểm kê, đối chiếu toàn bộ số ấn chỉ in sẵn chưa sử dụng tính đến ngày 31/01/2022 gồm 1.685 quyển ấn chỉ in sẵn không còn giá trị sử dụng là các biểu mẫu theo các Thông tư số 09/2013/TT-BCT, Thông tư số 26/2013/TT-BCT, Thông tư số 13/2015/TT-BTC và Thông tư số 08/2018/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương để tiến hành tiêu hủy.
Theo đó, quá trình tiêu hủy được thực hiện tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại chế biến giấy Thành Đạt (địa chị: Lô số 04 đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đúng trình tự quy định, với hình thức cắt nát thành giấy vụn bằng máy cắt giấy.
Dưới sự giám sát của các thành viên Hội đồng và các đơn vị liên quan, toàn bộ số ấn chỉ đã được tiêu hủy theo đúng Phương án đã được phê duyệt.

Một số hình ảnh tại buổi tiêu hủy:

                Ảnh: Ấn chỉ tiêu hủy được đưa lên cân trọng lượng trước khi tiêu hủy

                                     Ảnh: Ấn chỉ tiêu hủy được đưa vào máy cắt 

Huỳnh Thị Hồng Trung