Tập huấn nghiệp vụ QLTT và ứng dụng CNTT trong hoạt động công vụ năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 408/KH-CQLTT ngày 17/8/2022 của Cục QLTT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ QLTT và ứng dụng CNTT trong hoạt động công vụ của Cục QLTT tỉnh Bình Định năm 2022, ngày 12/9/2022, Cục QLTT tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ QLTT và ứng dụng CNTT trong hoạt động công vụ của Cục QLTT tỉnh Bình Định năm 2022 trong toàn lực lượng QLTT Bình Định.

Tại Hội nghị, công chức Cục QLTT đã đượcđồng chí Kiều Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách – Pháp chế Tổng cục QLTT triển khai, tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng QLTT; Thông tư số 22/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng QLTT... Đặc biệt, đồng chí Ngô Khánh An, chuyên viên Văn phòng Tổng Cục đã hướng dẫn sử dụng hệ thống xử lý vi phạm hành chính INS, và các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ của lực lượng QLTT.

Hội nghị đã thảo luận, trao đổi, giải đáp thắc mắc thực tế trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, xử phạt vi phạm hành chính, sử dụng các phần mềm quản lý… tại Cục QLTT tỉnh Bình Định.

Qua Hội nghị tập huấn, cán bộ, công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã được củng cố và nâng cao hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính; khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực thi công vụ. Qua đó, góp phần hạn chế rủi ro trong hoạt động công vụ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hiện nay./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tập huấn:

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Ảnh: Đ/c Kiều Dương - Phó Vụ trưởng Vụ chính sách Pháp chế, Tổng cục QLTT triển khai một số nội dung liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính tại Hội nghị 

Đặng Thị Bích Toàn