Tăng cường kiểm tra các quy định pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn, hợp quy

Hiện nay, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Đo lường và các văn bản hướng dẫn thực hiện đã được các bộ, ngành triển khai thực hiện. Theo đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa phải chấp hành các quy định về chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường. Tuy nhiên trong thời gian qua, trên thị trường vẫn còn tình trạng bày bán hàng hóa không đảm bảo về chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Để ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm đảm bảo quyền lợi chính đáng của các doanh nghiệp và người tiêu dùng; thực hiện chỉ đạo của Tổng cục tại văn bản số 1119/TCQLTT-CNV, ngày 07/6/2021 Cục Quản lý thị trường Bình Định ban hành văn bản số 226/CQLTT-NVTH về tăng cường kiểm tra các quy định pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn, hợp quy.

Theo đó, nội dung văn bản chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt thông tin về việc chấp hành các quy định về chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm, tổ chức kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh như: Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng, tập trung vào các mặt hàng: may mặc, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, đồ điện, xăng dầu, phân bón, thực phẩm,... Trong quá trình kiểm tra cần kết hợp công tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực trên biết và thực hiện.

Chi tiết văn bản tại đây./.

Nguyễn Thị Phương Thảo