Quyết định số 297/QĐ-TCQLTT về phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Phòng, Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2021

Danh sách cán bộ phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp Phòng, Đội của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2021
Vui lòng kích chọn để biết nội dung chi tiết tại đây./.