Hội nghị Cán bộ Công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định năm 2021.

Được sự nhất trí của Tổng cục Quản lý thị trường và Công đoàn viên chức tỉnh Bình Định, chiều ngày 26/02/2021, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức (CBCC) năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh.

         Hội nghị đã đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CBCC năm 2020, bàn giải pháp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 được Tổng cục QLTT giao, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, tạo điều kiện để được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, thông qua các báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC Cục Quản lý thị trường năm 2020; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ Cục Quản lý thị trường năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, báo cáo công khai tài chính năm 2020 và Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021.

                  Ảnh: Đ/c Dương Thị Hồng Hiếu - Phó Cục trưởng thông qua chương trình Hội nghị 

          Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đánh giá cao những thành tích đạt được của Cục QLTT trong năm 2020 và chỉ đạo đơn vị tiếp tục phát huy tốt phong trào thi đua lập nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021.

          Tập thể công chức, người lao động Cục Quản lý thị trường đã thống nhất thông qua và quyết tâm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

`         1. Tham gia đầy đủ và tổ chức các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động; 100% công chức, người lao động chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước.

          2. Phấn đấu 100% tập thể và cá nhân đăng ký thi đua, thực hiện chất lượng, hiệu quả các nội dung thi đua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Phấn đấu 100% cá nhân, tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và 10% cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp; 40% - 50% cá nhân và tập thể được các cấp khen thưởng theo quy định.

3. Phấn đấu tập thể Cục QLTT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó 100% các Đội QLTT hoàn thành các Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm, chỉ tiêu được giao.

           Quyết tâm giữ vững Đảng bộ, các Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          Đồng thời, làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Công đoàn, Đoàn thanh niên đổi mới toàn diện hơn nữa cả về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng của mình để tham mưu Đảng ủy, phối hợp tốt với cơ quan trong tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

          4. Xây dựng đạt tiêu chí về cơ quan đơn vị văn hóa theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước.

          100% Công chức, người lao động không vi phạm quy định về an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực, thực hiện tốt nội quy, các quy chế của cơ quan.

          5. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với công chức và người lao động trong đơn vị, thực hiện nghiêm túc Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản được giao, thực hành tiết kiệm, chi tiêu hợp lý để tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho công chức, người lao động trong cơ quan, phấn đấu tiết kiệm chi cao hơn năm 2020, góp phần nâng cao đời sống công chức, người lao động cơ quan.

6. Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ phù hợp với tình hình thực tế cơ quan.

          Với truyền thống đoàn kết và quyết tâm cao, Hội nghị kêu gọi toàn thể công chức, người lao động Cục QLTT Bình Định phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác QLTT năm 2021, quyết tâm đạt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

          Hội nghị thành công tốt đẹp trong không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần quyết tâm của tập thể công chức, người lao động Cục QLTT Bình Định, đồng lòng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021.      

Trần Đức Tiến