Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định ký cam kết thực hiện nghiêm HAI ĐI ĐẦU, BA CAM KẾT

Đó là một trong những nội dung tại cuộc họp sáng ngày 06/12/2021 của Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Định về sơ kết công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 11 và triển khai nhiệm vụ của tháng cuối năm 2021.

Trong tháng, lực lượng Quản lý thị trường Bình Định đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt thông tin về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Kết quả đã kiểm tra 31 vụ, phát hiện vi phạm 13 vụ, xử phạt vi phạm hành chính hơn 38 triệu đồng. Đồng thời đã tổ chức tuyên truyền ký 24 bản cam kết đối với các cơ sở kinh doanh và phân phối các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, thuốc tân dược, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện theo dõi giám sát diễn biến thị trường đối với 80 cơ sở tại các chợ, siêu thị, theo đó giá cả tăng nhẹ, không có tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến.

Cuộc họp đã nghe các báo cáo, kiến nghị, đề xuất của các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn và các Đội Quản lý thị trường về triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát và các hoạt động công vụ khác trong thời gian tới nhất là thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Đức Tiến – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, chủ trì cuộc họp đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực mà các Phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường đã thực hiện trong tháng qua, đồng thời yêu cầu các Phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác trọng tâm năm 2021 đã ban hành. Cụ thể:

- Các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt thông tin về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi liên quan đến buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại; đặc biệt là các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm. Kết hợp hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch đợt cao điểm công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Triển khai xây dựng Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2022 của Cục Quản lý thị trường đảm bảo thời gian quy định.

- Tiếp tục thực hiện ký bản cam kết đối với các Hộ kinh doanh, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hoàn thành Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2021.

- Hoàn thành công tác đánh giá phân loại và xếp loại chất lượng hoạt động công vụ năm 2021 đối với công chức, người lao động thuộc Cục Quản lý thị trường.

- Tổng kết công tác Quản lý thị trường năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh giúp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

- Tiếp tục đề xuất Tổng cục kiện toàn các chức danh cấp phó các Đội Quản lý thị trường đảm bảo theo phương án; sử dụng hiệu quả biên chế, kinh phí, trang thiết bị, công cụ dụng cụ và cơ sở vật chất hiện có, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường.

                          Ảnh: Đ/c Trần Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng phát biểu kết luận tại cuộc họp

Tiếp đó, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Cục, các đồng chí là Trưởng các Phòng chuyên môn và Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường Bình Định đã tiến hành ký bản cam kết thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Theo đó, các đồng chí là Trưởng các Phòng chuyên môn, Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường cam kết thực hiện nghiêm HAI ĐI ĐẦU, BA CAM KẾT. Đó là đi đầu trong việc thực hiện quy định của Đảng, của Nhà nước về phòng chống tham nhũng thực hiện tốt Quy tắc ứng xử; đi đầu trong việc duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị, quyết tâm ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; cam kết chỉ đạo điều hành đơn vị được giao quản lý hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đúng tiến độ; cam kết kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ, đột xuất hoạt động công vụ của công chức thuộc quyền; cam kết không để xảy ra trường hợp công chức, người lao động tại đơn vị vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ và về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,...

Ảnh: Các đồng chí là Trưởng các Phòng chuyên môn, Đội trưởng các Đội QLTT thực hiện ký cam kết

dưới sự chứng kiến của các đồng chí Lãnh đạo Cục

Nguyễn Thị Phương Thảo