Cục QLTT Bình Định phạt vi phạm hành chính gần 20 triệu đồng trong tháng 10/2021

Đó là một trong những nội dung của báo cáo sơ kết công tác Quản lý thị trường tháng 10/2021 của Cục Quản lý thị trường Bình Định. Vào chiều ngày 29/10/2021, dưới sự chủ trì của đ/c Trần Đức Tiến – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, Cục Quản lý thị trường Bình Định tổ chức họp sơ kết công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2021. Cùng tham dự có các đồng chí là lãnh đạo các Phòng chuyên môn, Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường trực thuộc.

Trong tháng, lực lượng Quản lý thị trường Bình Định đã kiểm tra 60 vụ, phát hiện vi phạm 03 vụ, xử phạt vi phạm hành chính là 15 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Quản lý thị trường Bình Định đã kiểm tra 511 vụ, phát hiện vi phạm 184 vụ (chiếm tỷ lệ 36% tổng số vụ kiểm tra), tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu hơn 800 triệu đồng.

Cuộc họp đã lắng nghe các báo cáo, kiến nghị, đề xuất có liên quan đến việc triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát và các hoạt động công vụ khác trong thời gian tới từ các đồng chí lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường, nhất là khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát, hiệu quả của dịch Covid-19”.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Đức Tiến – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng ghi nhận những cố gắng, nỗ lực mà các Phòng, Đội Quản lý thị trường đã thực hiện trong tháng qua, đồng thời yêu cầu các Phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác trọng tâm năm 2021 đã ban hành, theo các văn bản chỉ đạo của Tổng cục cụ thể:

1. Các Phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác trọng tâm năm 2021 đã ban hành, Kế hoạch kiểm tra định kỳ đã sửa đổi, bổ sung, thanh tra chuyên ngành năm 2021.

2. Các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm bắt thông tin về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi liên quan đến buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại; đặc biệt là các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm. Kết hợp hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

3. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh giúp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

4. Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, sử dụng hiệu quả biên chế, kinh phí, trang thiết bị, công cụ dụng cụ và cơ sở vật chất hiện có, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường.

5. Các Phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý công chức và người lao động thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan và của Tổng cục. Quán triệt và yêu cầu công chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý thực hiện đúng quy định của pháp luật về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường. Đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, cấp ủy đảng của cơ quan, đơn vị trong việc quản lý công chức, người lao động; tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị do mình quản lý để kịp thời chấn chỉnh, phát hiện, xử lý sai phạm của công chức, người lao động.

                               Đ/c Trần Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng phát biểu kết luận tại cuộc họp

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Tổng cục Quản lý thị trường, đ/c Trần Đức Tiến – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng đã trao các Quyết định bổ nhiệm Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4, số 5 đối với các đồng chí Lê Quang Liên và đ/c Nguyễn Vũ Bi. Thay mặt các đồng chí vừa được bổ nhiệm, đồng chí Lê Quang Liên bày tỏ lời cảm ơn đến lãnh đạo Tổng cục, Đảng ủy, lãnh đạo Cục QLTT Bình Định đã quan tâm, tạo điều kiện để Cục QLTT Bình Định hoàn thiện bộ máy tổ chức, và hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đ/c Trần Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng trao Quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng các đ/c Đội trưởng mới được bổ nhiệm

                                     Đ/c Lê Quang Liên - Đội trưởng Đội QLTT số 5 phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Nguyễn Thị Phương Thảo