Bình Định triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về an toàn thực phẩm và công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường tại văn bản số 454/TCQLTT-CNV ngày 15/3/2021 về việc triển khai thực hiện " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" với chủ đề " Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới" và triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2021; Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Cục Quản lý thị trường Bình Định ban hành văn bản số 114/QLTT-NVTH về việc triển khai thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021.
Xem nội dung chi tiết tại đây./.
Nguyễn Thị Phương Thảo