Bình Định: tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021

Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 11 năm 2021, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021với nội dung cơ bản về Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 cho công chức lực lượng QLTT tỉnh Bình Định.

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-CQLTT ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường năm 2021, Cục QLTT tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Tham dự Hội nghị gồm toàn thể công chức thuộc lực lượng QLTT tỉnh và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Định.

Tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Thị Tuý - Cán bộ báo cáo viên cấp tỉnh thuộc Sở Tư pháp, giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Trong đó bao gồm nhiều nội dung quan trọng về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, về cưỡng chế thi hành quyết định,… Ngoài ra, Hội nghị cũng đã dành thời gian để trao đổi, giải đáp những thắc mắc, những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, những vấn đề còn chưa rõ trong Luật, Nghị định liên quan cho các đồng chí tham dự.

Theo đó, từ khi Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực đến nay, đã trở thành kim chỉ nam trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng QLTT, cũng như các lực lượng chức năng khác, góp phần to lớn trong công cuộc đấu tranh chống buôn lậu, chống sản xuất – buôn bán hàng giả, hàng cấm, các hoạt động kinh doanh trái phép, cũng như nhiều hành vi vi phạm khác diễn ra trên địa bàn tỉnh. Cùng với những thành quả đã đạt được trong hơn 08 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, các lực lượng chức năng được giao thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính nói chung cũng như lực lượng QLTT nói riêng đã vấp phải một số khó khăn, vướng mắc nhất định trong quá trình triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định hướng dẫn.

Để kịp thời khắc phục những bất cập, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, ngày 13/11/2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC được thông qua đã đánh dấu một bước phát triển mới trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng và hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung.

Thấy được tầm quan trọng đó, cùng với việc quan tâm làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tại Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2021 do Cục QLTT tỉnh Bình Định tổ chức đã góp phần nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho công chức trực tiếp làm công tác QLTT và thực thi công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Từ đó mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát, bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đầu cơ, tích trữ, tăng giá đột biến, nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh nhà./.

Một số ảnh tại Hội nghị:

Lê Xuân Dương