Đại hội Chi đoàn Cục Quản lý thị trường Bình Định lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 40-KH/ĐTN ngày 15/02/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức đại hội đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2022, Chi đoàn Cục Quản lý thị trường Bình Định đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 40-KH/ĐTN ngày 15/02/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh về việc tổ chức đại hội đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2022, sáng ngày 20/7/2019 Chi đoàn Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Định đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2022. 

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, về phía cơ quan có đồng chí Phạm Văn Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy Cục QLTT, đồng chí Trần Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Cục; về phía Đoàn Khối các cơ quan tỉnh có đồng chí Nguyễn Cảnh Miên - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Phạm Phú Phước – UVBTV Đoàn Khối, Trưởng Cụm Thi đua số 2 thuộc Khối và các chi đoàn bạn thuộc Cụm thi đua số 2 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

Chi Đoàn Cục QLTT tỉnh Bình Định được thành lập theo Quyết định số 37-QĐ/ĐTN ngày 11/01/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trên cơ sở Chi đoàn Chi cục QLTT tách ra từ Đoàn Sở Công Thương Bình Định.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thông quá báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Chi đoàn lâm thời, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đại hội đã tập trung nghiên cứu, thảo luận những nội dung chủ yếu về tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định rõ những mặt mạnh, mặt yếu để rút ra những bài học kinh nghiệm. Đồng thời phát huy những sáng kiến của từng đoàn viên và trí tuệ tập thể đóng góp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới.

Trong thời gian vừa qua, tuy là Chi đoàn mới thành lập, gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, nhất trí, sự nỗ lực của tất cả các đoàn viên Chi đoàn và sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của Đảng ủy, Công đoàn Cục tạo điều kiện, Chi đoàn Cục đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đặt ra, được lãnh đạo Đảng ủy Cục và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đánh giá tốt.

Sau 1 buổi làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội Chi đoàn Cục QLTT lần thứ I đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa I nhiệm kỳ 2019 – 2022 gồm 03 đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ và năng lực công tác để tiếp tục chỉ đạo tốt công tác Đoàn và phong trào TTN của Chi đoàn trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Đức Toại được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn.

Tin tưởng với sự đoàn kết, trí tuệ và sức trẻ của các đoàn viên thanh niên, Chi đoàn Cục QLTT sẽ ngày càng vững mạnh, phát triển và phát huy truyền thống của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Đặng Thị Bích Toàn