Hoạt động

Bình Định: tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Bình Định và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 07/5/2021 Cục Quản lý thị trường Bình Định đã ban hành văn bản số 170/CQLTT-TCHC về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.