Hoạt động

Tỉnh Bình Định cùng chung tay hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang

Hiện nay, vải thiều Bắc Giang đang vào mùa thu hoạch chính, để kịp thời hỗ trợ địa phương xúc tiến tiêu thụ vải thiều trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Với tinh thần tương thân tương ái, Cục Quản lý thị trường Bình Định đã kêu gọi các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng chung tay hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang.