Hoạt động

Đội QLTT số 3 tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý buôn bán, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu

Từ tháng 3 năm 2020 đến nay, Đội Quản lý thị trường số 3 đã triển khai tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý buôn bán, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, kết quả xử phạt 04 cơ sở với tổng số tiền là 29.500.000 đồng, tịch thu 367 bao thuốc lá điếu và chờ xử lý 02 vụ, tạm giữ 3.550 bao thuốc lá điếu ngoại nhập các loại