Hoạt động

Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Bình Định: Kết nạp đảng viên mới trong đầu nhiệm kỳ.

Chi bộ Văn phòng - Đảng bộ Cục Quản lý thị trường Bình Định (nhiệm kỳ 2020-2022) tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú.