Hoạt động

Chi đoàn Cục QLTT sôi nổi hoạt động “Tháng thanh niên” năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 105-KH/ĐTN ngày 18/02/2021 về việc tổ chức các hoạt động Tháng thanh niên năm 2021, Chi đoàn đã tập trung triển khai có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Mính, triển khai các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.