STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Cục Quản lý thị trường Bình Định
2021 294/QĐ-CQLTT 31/12/2020