Văn bản địa phương

# Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
25/TB-CQLTT
17-01-2022
Thông tin nhanh văn bản Tải về
2
04/CQLTT-NVTH
05-01-2022
Thông tin nhanh văn bản Tải về
3
658/TB-CQLTT
24-12-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
4
211/QĐ-CQLTT
25-11-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về Tải về Tải về
5
573/TB-CQLTT
25-11-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
6
204/QĐ-CQLTT
10-11-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
7
524/TB-CQLTT
03-11-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
8
464/TB-CQLTT
06-10-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
9
450/CQLTT-TCHC
01-10-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
10
427/CQLTT-TCHC
21-09-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
( Tổng số : 74 văn bản)

MENU VĂN BẢN