175/TB-QLTT ngày 08/5/2019 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Kết luận của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định tại cuộc họp liên tịch giữa Lãnh đạo Cục và Đảng ủy ngày 07/5/2019
Chi tiết nội dung Kết luận download tại đây./.
Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định