Thông báo

Cục QLTT Bình Định thông báo bán tài sản theo hình thức chỉ định

Ngày 17 tháng 01 năm 2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định thông báo bán tài sản theo hình thức chỉ định tại Thông báo số 25/TB-CQLTT.
 • Thông báo bán tài sản theo hình thức chỉ định

  Ngày 14/10/2021, Cục Quản lý thị trường Bình Định thông báo bán tài sản theo hình thức chỉ đinh tại Thông báo số 486/TB-CQLTT.
 • Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu

  Ngày 07/10/2021, Cục Quản lý thị trường Bình Định ban hành Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại Thông báo số 471/TB-QLTT.
 • Thông báo về việc lựa chọn tổ chức có chức năng tổ chức tiêu hủy

  Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-QLTT ngày 20/4/2021 của Cục Quản lý thị trường Bình Định về việc tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc diện tiêu hủy năm 2021, ngày 29/9/2021, Cục Quản lý thị trường Bình Định ban hành Thông báo về việc lựa chọn tổ chức có chức năng tổ chức tiêu hủy tại Thông báo số 442/TB-QLTT.
 • Thông báo đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh và đường dây nóng của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định

  Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình Định, một số huyên, thị xã thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến tình hình cung cầu hàng hóa, giá cả các mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, thực phẩm tươi sống, trang thiết bị y tế, các sản phẩm phục vụ phòng chống dịch bênh,... Để kịp thời tiếp nhận tin báo, phản ánh của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và người dân về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm; hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm về chất lượng, đo lường, an toàn thực phẩm; các hành vi vi phạm về giá; gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi vi phạm khác trên địa bàn tỉnh Bình Định; ngày 27/7/2021, Cục Quản lý thị trường Bình Định thông báo địa chỉ tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh đường dây nóng của Cục.
 • Cục Quản lý thị trường Bình Định thông báo lựa chọn tổ chức có chức năng tổ chức tiêu hủy

  Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-QLTT ngày 20/4/2021 của Cục Quản lý thị trường Bình Định về việc tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc diện tiêu hủy năm 2021. Để đảm bảo công tác tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, ngày 22/6/2021, Cục Quản lý thị trường Bình Định ban hành thông báo số 264/TB-QLTT về việc lựa chọn tổ chức có chức năng tổ chức tiêu hủy.
 • Cục Quản lý thị trường Bình Định thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu

  Ngày 14/6/2021, Cục Quản lý thị trường Bình Định có thông báo số 242/TB-QLTT về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.
 • Thông báo lựa chọn tổ chức có chức năng tổ chức tiêu hủy.

  Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-QLTT ngày 20/4/2021 về việc tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc diện tiêu hủy năm 2021, ngày 28/4/2021 Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định ban hành thông báo số 161/TB-QLTT về việc lựa chọn tổ chức có chức năng tổ chức tiêu hủy.
 • Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

  Ngày 08/4/2021, Cục Quản lý thị trường Bình Định ban hành thông báo số 135/TB-QLTT về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu.
 • Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định công khai dự toán ngân sách năm 2021.

  Căn cứ Quyết định số 2339/QĐ-TCQLTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC.