chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ: 239 Lê Hồng Phong, Tp. Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại: 056.3821299

Fax: 056.3821299

Email: qlttbinhdinhb10@gmail.com

Website: http://binhdinh.dms.gov.vn/