Hoạt động của BCĐ389

Bình Định: Tổ chức tiêu hủy 40.000 bao thuốc lá

Toàn bộ số lượng thuốc lá nhập lậu được tiêu huỷ tại Nhà máy tái chế và xử lý chất thải nguy hại – Công ty TNHH Thương mại và Môi trường Hậu Sanh, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định