Hoạt động của BCĐ389

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Định: xử lý 224 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Quý I năm 2021, các lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã phát hiện, xử lý 224 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước trên 4 tỷ, truy thu thuế trên 2 tỷ đồng, xử lý hình sự 10 đối tượng.