Hoạt động

Bình Định tiếp tục tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

Căn cứ Kế hoạch số 89/KH-QLTT ngày 06/3/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định về tiêu hủy tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu thuộc diện tiêu hủy năm 2020, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Định đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ hàng hóa là tang vật do vi phạm hành chính thuộc diện tiêu hủy đợt 6 năm 2020