Hoạt động

Tập huấn nghiệp vụ QLTT và ứng dụng CNTT trong hoạt động công vụ năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 408/KH-CQLTT ngày 17/8/2022 của Cục QLTT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ QLTT và ứng dụng CNTT trong hoạt động công vụ của Cục QLTT tỉnh Bình Định năm 2022, ngày 12/9/2022, Cục QLTT tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ QLTT và ứng dụng CNTT trong hoạt động công vụ của Cục QLTT tỉnh Bình Định năm 2022 trong toàn lực lượng QLTT Bình Định.