Xây dựng lực lượng

Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ của Cục QLTT Bình Định giai đoạn 2022-2026 và giai đoạn 2026-2031

Ngày 17 tháng 8 năm 2022, tại Quyết định số 07-QĐ/BCSĐ Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ của 30 Cục Quản lý thị trường địa phương giai đoạn 2022-2026 và giai đoạn 2026-2031, theo đó Cục QLTT Bình Định có 02 đồng chí được quy hoạch chức danh Cục trưởng giai đoạn 2022-2026 và giai đoạn 2026-2031.