Công đoàn

Chi đoàn TN CSHCM Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định tham gia ra quân chiến dịch hè năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 85-KH/ĐTN ngày 17/6/2020 về kế hoạch tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020, Chi đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định tham gia tổ chức ra quân chương trình “Kỳ nghỉ hồng – năm 2020” tại phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định